KONKURS APOLLO 11

20 lipca 1969 roku na Srebrnym Globie wylądował lądownik Orzeł. Pierwsze kroki na księżycowej powierzchni wykonali Neil Armstrong i Edwin „Buzz” Aldrin. Astronauci dokonali tego w ramach misji Apollo 11. 20 lipca 2019 roku minie dokładnie 50 lat od tego wydarzenia.

Zapraszamy do udziału w konkursie „Apollo 11”. Celem konkursu jest zaprojektowanie plakatu na 50. rocznicę misji Apollo 11.

Przygotuj pracę w formacie plakatu w formacie B2 (lub zbliżonym 707x500 mm), w dowolnej technice: rysunek, malarstwo, kolaż, cyfrowe techniki mieszane w postaci fotomontażu, matte painting, przetworzonej cyfrowo fotografii, digital painting, grafiki wektorowej, etc.

Prace konkursowe należy przesłać na adres konkurs@astronomia.media.pl do 31.08.2019 r. do godz. 23:59.

Do pracy należy załączyć poniższe oświadczenie i zgodę:
--------------
Oświadczam, że jestem pomysłodawcą i autorem plakatu promującego czytelnictwo. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego plakatu przez organizatora konkursu w dowolnym czasie i w dowolnej formie.
Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich praw do plakatu, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 tej ustawy, w szczególności: do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy, zamieszczania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000).
--------------
Informacje o nagrodach:

1) Wydawca miesięcznika „Astronomia”, Apogee Games Mariusz Kulma ufundował roczną, półroczną i kwartalną prenumeratę pisma.
2) Książki ufundowane przez wydawnictwo PWN 3x "W stronę nieba", 3x "Poza Ziemię", 3x "Od pyłu do życia".
3) Kubki astronomiczne dla pierwszych 3 miejsc ufundowane ufundowane przez Apogee Games.


Telefon : 515-773-590
E-mail : redakcja@astronomia.media.pl

You like taking the lead of line?

Being the first to know always feels great... Signing up to our newsletter gives you exclusive access to our Grand Opening!