Szkolny Konkurs Młodych Talentów Astronomicznych im. Jana Goodricke’a

Spośród autorów blisko 300 prac przesłanych na konkurs wyłoniono trzech finalistów:

I miejsce, nagrodę 1000 zł i roczną prenumeratę Astronomii otrzymuje:
Karolina Jarosik, uczennica V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie za pracę pt. "Moje obserwacje XX Cyg".
Praca ta ukazała się w 40. numerze Astronomii (X 2015)

II miejsce, nagrodę 500 zł i roczną prenumeratę Astronomii otrzymuje:
Krzysztof Choroba, uczeń Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu za pracę pt. "O tym, jak pokochałem lornetkę i podbiłem nią nocne niebo".
Praca ta ukazała się w 43. numerze Astronomii (I 2016)

III miejsce, nagrodę 300 zł i roczną prenumeratę Astronomii otrzymuje:
Bartosz Sieroń, uczeń Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie za pracę pt. "Oddziaływanie promieniowania kosmicznego"
Praca ta ukazała się w 44. numerze Astronomii (II 2016)


Poza pracami laureatów również kilkanaście kolejnych najlepszych prac innych uczestników konkursu zostaną opublikowane w najbliższych numerach Astronomii.


Patronem konkursu jest żyjący w latach 1764-1786 astronom który mając zaledwie 18 lat dokonywał odkryć i publikował prace z astronomii które miały duże znaczenie dla jej rozwoju. Jest on przykładem, że dzięki dążeniu do wiedzy i wytrwałości w prowadzonych badaniach można odnieść sukces już w młodym wieku, nawet w bardzo niesprzyjających okolicznościach (Jan Goodricke był głuchoniemy).