• Aktualności

    Mikołaj Kopernik

    Początki 19 lutego 1473 roku w Toruniu przychodzi na świat najznamienitszy z polskich astronomów Mikołaj Kopernik, który ruszył Ziemię i wstrzymał Słońce. Do największych zainteresowań Mikołaja należały: astronomia, matematyka, medycyna, ekonomia, kartografia i prawo kanoniczne. Wszystkie te dziedziny studiował skrupulatnie, rozpoczynając od wydziału sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej, od 1491 do 1495 roku. W 1496 roku wyjechał kontynuować naukę do Bolonii, poświęcając się studiom z dziedziny prawa kanonicznego, na tamtejszej uczelni. Następnie odbywał praktyki w Rzymie, redagując materiały kancelarii papieskiej w 1500 roku. Wkrótce przyszedł czas na studia w Padwie, tym razem medyczne. Zainteresował się tam astronomią, docierając do źródeł starożytnych, mówiących o sferycznej budowie Ziemi. Powrót do kraju Po powrocie…