Zespół redakcyjny "Astronomii":

Piotr Brych, wydawca i redaktor naczelny
Monika Brych, grafika i skład
Agata Błaszczyk, korekta

Stale współpracują m.in.:
- Dominika Jasińska
- Piotr Guzik
- Jan Desselberger
- Krzysztof Kida

Kontakt z redakcją:

Astronomia
ul. Palestyńska 8/5
03-321 Warszawa
Telefon: 501981948
mail: redakcja@astronomia.media.pl

Wydawca:

Teletechnika Piotr Brych
ul. Palestyńska 8/5
03-321 Warszawa
NIP 113-073-22-22
REGON 016007395

Konta do wpłat za prenumeratę,
zakupy pojedyncze i reklamę:

Przelewy bankowe:
Bank Polska Kasa Opieki SA (PeKaO),
nr konta: 37 1240 5989 1111 0000 4766 0560

Płatności w systemie PayPal:
redakcja@astronomia.media.pl