KOSMICZNE WĘDRÓWKI LEMA – KONKURS

13 września 1921 r. na świat przyszedł Stanisław Lem, choć oficjalnie zarejestrowano datę 12 września, by uniknąć pecha. Patrząc z perspektywy czasu, ten zabieg był bardzo skuteczny, ponieważ Lem stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych pisarzy s.f. na całym świecie. Jego powieści, mimo upływu lat, wciąż zachwycają wizją futurystycznego świata. Z okazji 100. urodzin Stanisława Lema zapraszamy do udziału w konkursie na projekt plakatu związanego z jego twórczością.

Konkurs polega na indywidualnym wykonaniu pracy graficznej o tematyce kosmicznej w oparciu o jedną z powieści Stanisława Lema. Przygotuj pracę w formie plakatu w formacie B2 (lub zbliżonym 707 × 500 mm) w dowolnej technice: rysunek, malarstwo, kolaż, cyfrowe techniki mieszane w postaci fotomontażu, matte painting, przetworzonej cyfrowo fotografii, digital painting, grafiki wektorowej etc.

Do wygrania książki ufundowane przez wydawnictwo Copernicus Center Press oraz prenumeraty magazynu „Astronomia” ufundowane przez Apogee Games – wydawcę magazynu „Astronomia”.

Prace nagrodzimy w dwóch kategoriach wiekowych:
• Kategoria I – do 16. roku życia
• Kategoria II – powyżej 16. roku życia.

Prace konkursowe należy przesłać na adres konkurs@astronomia.media.pl

Na prace czekamy do 31.12.2021 r.

Do pracy należy załączyć poniższe oświadczenie i zgodę:
--------------
Oświadczam, że jestem pomysłodawcą i autorem plakatu promującego czytelnictwo. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego plakatu przez organizatora konkursu w dowolnym czasie i w dowolnej formie.
Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich praw do plakatu, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 tej ustawy, w szczególności: do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy, zamieszczania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000).
--------------


Telefon : 515-773-590
E-mail : redakcja@astronomia.media.pl

You like taking the lead of line?

Being the first to know always feels great... Signing up to our newsletter gives you exclusive access to our Grand Opening!